Disponibile online pe canalele Youtube:
evenimente total
congrese internaționale
conferințe cu participare internațională
conferințe naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Perioada
Resetează
Planificat
Organizat
Planificat
Organizat
Raportat
Înregistrat video
0 ore 16 min.
8.
Congres,
Manifestare științifică internațională
Manifestare științifică cu participare internațională
15-17 Sep 2022
Chișinău, str. Andrei Doga 22
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Validat
(Categorie: Manifestare științifică cu participare internațională)
Planificat
Organizat
Raportat
Înregistrat video
Indexat în IBN
Validat
5 ore 41 min.