Utile

Planuri anuale instituționale de organizare a manifestărilor științifice
Nr. Organizația 2024 2023 2022
1 Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne 2
2 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 2
3 Academia de Studii Economice a Moldovei 52 43
4 Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" 13
5 Biblioteca Națională a Republicii Moldova 7
6 Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale 3
7 Institutul Patrimoniului Cultural 5
8 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 7
9 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 5
10 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 61 70
11 Universitatea de Stat din Comrat 6
12 Universitatea de Stat din Moldova 84 102 95
13 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 10
14 Universitatea de Studii Europene din Moldova 8
15 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 3 3
16 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 20 50
17 Universitatea Tehnică a Moldovei 15