Utile

Planuri anuale instituționale de organizare a manifestărilor științifice
Nr. Organizația 2024 2023 2022
1 Academia de Studii Economice a Moldovei 52 43
2 Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale 3
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" 61 70
4 Universitatea de Stat din Comrat 6
5 Universitatea de Stat din Moldova 84 102 95
6 Universitatea de Studii Europene din Moldova 8
7 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 20 50
8 Universitatea Tehnică a Moldovei 15