Registrul evenimentelor științifice planificate/organizate/recunoscute de ANACEC în anul
evenimente total
congrese internaționale
simpozioane internaționale
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
simpozioane naționale
conferințe naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Actualizat:
08-12-2022
Accesat:
08-12-2022
Nr. Denumirea evenimentului Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării Informație de contact Tip, categorie Materiale publicate/
indexate în IBN
Video Statut
1. Conferinţa ştiinţifică națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat Cultura și Arta: cercetare, valorificare, promovare
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
08.12.2023 Chișinău, A. Mateevici 111
Dumitrașco Marica
Tel.: (+373) 68174141
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
2. Seminarul științific metodologic "Probleme metodico-didactice în învăţământul artistic superior"
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
17.11.2023 Chișinău, A. Mateevici 111
Dumitrașco Marica
Tel.: (+373) 68174141
Seminar, Manifestare științifică națională
Planificat
3. Conferinţa ştiinţifico - practică cu participare internațională a studenților și masteranzilor AMTAP cu genericul Democraţia şi educaţia prin cultură –repere ale integrării europene
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
12.05.2023 Chișinău, A. Mateevici 111
Dumitrașco Marica
Tel.: (+373) 68174141
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
4. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul Învăţământul artistic – dimensiuni culturale
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
07.04.2023 Chișinău, A. Mateevici 111
Dumitrașco Marica
Tel.: (+373) 68174141
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
5. Seminar științific ,,Cadrul comun de determinare a perspectivelor de conjugare a cercetării mecanismelor de guvernare axate pe drepturile omului”
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Ciobanu Rodica
Tel.: (+373) 69387887
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
6. Masă rotundă ,,Ion Osadcenco: între cărți și amintiri. In memoriam”
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
Fonari Victoria
Tel.: (+373) 79744115
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
7. Conferința științifică cu participare internațională „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice (ediția a II-a)
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
12.2022 mun. Chişinău, Gh. Asachi 21
Rusu Oleg
Tel.: 022735875
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
8. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Macovetchi Carolina
Tel.: (+373) 69347006
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
9. Dedicată sărbătoririi a 26/8 de ani de la adoptarea Legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri).
Universitatea de Stat din Comrat
23.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Comissarova O.
Tel.: +37379225657
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
10. ,,Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației”
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
21.12.2022 Cahul, Piața Independenței 1
1. Petcu Valeriana
Tel.: +37379223847
2. Pintilii Alina
Tel.: +37379172213
3. Cojocari-Lunchian Snejana
Tel.: +37368557244
4. Lungu Polina
Tel.: +37379016316
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
11. Securitate economică în contextul dezvoltării durabile, ediţia a III-a
Academia de Studii Economice din Moldova
16.12.2022 Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 61
1. dr., Tomşa Aurelia
Tel.: +373 69259179
2. dr., Barbaneagra Oxana
Tel.: +373 69065165
3. dr., Bucos Tatiana
Tel.: +373 79702841
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
12. Conferința Științifică Națională ,,INOVATIA: FACTOR AL DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE”
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
16.12.2022 Cahul, Dunării 19
1. Ceclu Liliana
Tel.: +37379969730
2. Roșca-Sadurschi Liudmila
Tel.: +37379590184
3. Nedelcu Ana
Tel.: +37379914569
4. Bunea Marina
Tel.: +37379232457
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
13. Tehnologii moderne în abordarea durerii cronice/Medicina personalizata
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
15.12.2022 Chișinău, Str. Korolenco 2
Grosu Oxana
Tel.: +37379562814
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
14. II-a Conferința Științifico – practică Internațională „Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования”
Universitatea de Stat din Comrat
15.12.2022-16.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Curteva O.
Tel.: +37368068990
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
15. Masa rotundă „Drepturile omului: de la concept și exigențe la distorsiuni şi orientări contemporane”
Academia de Studii Economice din Moldova
14.12.2022 Republica Moldova, Bănulescu Bodoni 61
1. Zaporojan Veaceslav, dr.
Tel.: +373 22 402 880
2. Tighineanu Alexandra, dr.
Tel.: +373 22 402 880
3. Ciugureanu-Mihailuță Carolina, dr.
Tel.: +373 22 402 880
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
16. Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în zonele rurale prin formate hibride de învățare
Universitatea de Stat din Comrat
14.12.2022-15.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Levitscaia A.
Tel.: +37369073183
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
17. Conferința științifică națională SALVGARDAREA ȘI CONSERVAREA DIGITALĂ A PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC 1.
Institutul Patrimoniului Cultural
2.
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
13.12.2022 Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 1
Ion Duminica
Tel.: 022 271 353
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
18. Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
10.12.2022 Chișinău, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 200
Bujor Valeriu
Tel.: 078113322
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
19. ȘCOALA PACIENTULUI CU TULBURĂRI COGNITIVE. MODULUL 3 "ÎNGRIJIREA COTIDIANĂ. ALIMENTAREA, PREVENIREA COMPLICAȚIILOR
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
09.12.2022 Chisinau, Str. Korolenco 2
Rotaru Lilia
Tel.: 069151644
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
20. Conferinţa ştiinţifică națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat Cultura și Arta: cercetare, valorificare, promovare
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
09.12.2022 Chișinău, A. Mateevici 111
Marica Dumitrașco
Tel.: (+373) 68174141
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
1 - 20 of 377