Registrul evenimentelor științifice planificate/organizate/recunoscute de ANACEC în anul
evenimente total
508 ore 31 min.
înregistrări video
congrese internaționale
congrese cu participare internațională
simpozioane internaționale
simpozioane cu participare internațională
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
simpozioane naționale
conferințe naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Actualizat:
06-12-2023
Accesat:
07-12-2023
Nr. Denumirea evenimentului Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării Informație de contact Tip, categorie Materiale publicate/
indexate în IBN
Program/
Video
Statut
1. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului 12.2023 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Macovetchi Carolina
Tel.: (+373) 69347006
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
2. Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației 20.12.2023 Cahul, Piața Independenței 1
1. Petcu Valeriana
Tel.: +37379223847
2. Pintilii Alina
Tel.: +37379172213
3. Cojocari-Luchian Snejana
Tel.: +37368557244
4. Lungu Polina
Tel.: +37379016316
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
3. Inovația: factor al dezvoltării social-economice 15.12.2023 Cahul, Dunării 19
1. Ceclu Liliana
Tel.: +37379969730
2. Roșca-Sadurschi Liudmila
Tel.: +37379590184
3. Nedelcu Ana
Tel.: +37379914569
4. Bunea Marina
Tel.: +37379232457
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
4. Conferinţa stiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „Dimensiuni private și publice în drept medical” 1. 2. 3. 14.12.2023 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chisari Aliona
Tel.: (+373) 68073838
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
5. Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală 14.12.2023-15.12.2023 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, USM, blocul 2, aud. 119, Sala de Conferințe „Victor Volcinschi”
1. Ciobanu Rodica
Tel.: (+373) 69387887
2. Creciun Natalia
Tel.: (+373) 79420007
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
6. Garanțiile constituționale și europene ale drepturilor omului 1. 2. 3. 12.12.2023 Chisinau, Banulescu Bodoni, 61
1. V.ZAPOROJAN, doctor în drept, conferenţiar universitar
Tel.: +/373 69/ 10 51 42
2. A. Tigineanu, doctor în drept, conferenţiar universitar
Tel.: +373 22402880
3. C.Ciugureanu-Mihailuţă, dr., conf. univ.
Tel.: +373 22402880
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
7. Respectarea și ocrotirea persoanei - îndatorire primordială a statului: realități și perspective 12.12.2023 Chisinau, str. Academiei
1. Juc Victor, director al ICJPS
Tel.: 068158599
2. Cușnir Valeriu
Tel.: +373- 22- 27-05-37
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
8. Comportamentul durabil – o primă premisă de tranziție la economia circulară 11.12.2023 Chișinău, str. Ion Creangă, 45, biroul 309
Perciun Rodica
Tel.: 069714265
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
9. INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI CONSTITUȚIONALE ȘI IMPACTUL EI ASUPRA PROVOCĂRILOR ACTUALE DIN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 09.12.2023 Chișinău, strada 31 august 1989, nr. 78
Kuciuk Valeriu
Tel.: 078824719
Masă rotundă, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
10. IX Conferința Națională de Economie cu Participare Internațională ”Probleme și provocări ale economiei regionale în contextul globalizîrii” 1. 2. 08.12.2023-09.12.2023 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Todorici Liudmila
Tel.: +37378023188
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
11. Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, ediţia a X-a 08.12.2023 Bălți, str. Pușkin, 38, blocul 4
Oxana CHIRA
Tel.: 069055515
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
12. Declarația universală a drepturilor Omului la 75 ani: între deziderat și realitate 08.12.2023 Bălți, str. Pușkin, 38, Sala polivalentă și blocul 5
Natalia JANU
Tel.: 068409409
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
13. Conferința științifică „Educația și învățământul extrașcolar: configurări și experiențe" 08.12.2023-09.12.2023 Chișinău, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 169
Ludmila Botnar, Liliana Posțan, Tugarev Laura
Tel.: (+373) 69166748, (+373) 69361830, (+373) 69290041
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
14. Rolul științei în reformarea sistemului juridic și polotico-administrativ 08.12.2023 Cahul, Piața Independenței 1
1. Ciudin Oxana
Tel.: +37367147173
2. Gîrneț Ilie
Tel.: +37368708287
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
15. Conferinţa ştiinţifică națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat Cultura și Arta: cercetare, valorificare, promovare 08.12.2023 Chișinău, A. Mateevici 111
Dumitrașco Marica
Tel.: (+373) 68174141
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
16. Adaptarea serviciilor publice la provocările tehnologice şi la aşteptările mediului de afaceri 1. 2. 3. 08.12.2023 Chisinau, Chisinau, Banulescu Bodoni, 61
Tighineanu Alexandra, dr.
Tel.: +37369084661
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
17. Fenomene și tendințe în audiovizual 07.12.2023 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
1. Bulicanu Victoria
Tel.: (+373) 60159901
2. Guțu Vitalie
Tel.: (+373) 69314632
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
18. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ ”PREOCUPĂRI CONTEMPORANE ALE ȘTIINȚELOR SOCIOUMANE”. EDIȚIA A XIV-A INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CONTEMPORARY ISSUES OF SOCIO-HUMANISTIC SCIENCES”, XIVTH EDITION 1. 2. 3. 4. 07.12.2023-08.12.2023 Chișinău, Vlaicu Pârcălab, 52
Rusnac Svetlana
Tel.: +373 68850250
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
19. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice (Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms in the Process of Ensuring Public Order and Security). 07.12.2023 mun. Chişinău, Str. Sf. Vineri 7
Rusu Oleg
Tel.: +37322735875
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
20. Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept și Criminologie 07.12.2023-08.12.2023 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Gurev Dorina
Tel.: (+373)69257335
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
1 - 20 of 318