Registrul evenimentelor științifice planificate/organizate/recunoscute de ANACEC în anul
evenimente total
congrese internaționale
simpozioane internaționale
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
simpozioane naționale
conferințe naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Actualizat:
12-08-2022
Accesat:
17-08-2022
Nr. Denumirea evenimentului Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării Informație de contact Tip, categorie Materiale publicate/
indexate în IBN
Video Statut
1. Masă rotundă ,,Ion Osadcenco: între cărți și amintiri. In memoriam”
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
Fonari Victoria
Tel.: (+373) 79744115
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
2. Conferința științifică naţională cu participare internațională ,,Fenomene și tendințe în audiovizual”
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
1. Bulicanu Victoria
Tel.: (+373) 60159901
2. Guțu Vitalie
Tel.: (+373) 69314632
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
3. Conferința științifico-practică internațională ,,Statul, Securitatea și Drepturile omului în era digitală”
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
1. Negru Andrei
Tel.: (+373) 69136225
2. Ciobanu Rodica
Tel.: (+373) 69387887
3. Mocanu Veronica
Tel.: -
4. Creciun Natalia
Tel.: -
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
4. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească Dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Macovetchi Carolina
Tel.: (+373) 69347006
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
5. Seminar științific ,,Cadrul comun de determinare a perspectivelor de conjugare a cercetării mecanismelor de guvernare axate pe drepturile omului”
Universitatea de Stat din Moldova
12.2022 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Ciobanu Rodica
Tel.: (+373) 69387887
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
6. Conferința științifică cu participare internațională „Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice (ediția a II-a)
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
12.2022 mun. Chişinău, Gh. Asachi 21
Rusu Oleg
Tel.: 022735875
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
7. Dedicată sărbătoririi a 26/8 de ani de la adoptarea Legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri).
Universitatea de Stat din Comrat
23.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Comissarova O.
Tel.: +37379225657
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
8. Securitate economică în contextul dezvoltării durabile, ediţia a III-a
Academia de Studii Economice din Moldova
16.12.2022 Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 61
1. dr., Tomşa Aurelia
Tel.: +373 69259179
2. dr., Barbaneagra Oxana
Tel.: +373 69065165
3. dr., Bucos Tatiana
Tel.: +373 79702841
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
9. II-a Conferința Științifico – practică Internațională „Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования”
Universitatea de Stat din Comrat
15.12.2022-16.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Curteva O.
Tel.: +37368068990
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
10. Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în zonele rurale prin formate hibride de învățare
Universitatea de Stat din Comrat
14.12.2022-15.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Levitscaia A.
Tel.: +37369073183
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
11. Conferinţa ştiinţifică națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat Cultura și Arta: cercetare, valorificare, promovare
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
09.12.2022 Chișinău, A. Mateevici 111
Marica Dumitrașco
Tel.: (+373) 68174141
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
12. PROBLEME DE FILOLOGIE: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE, ediţia a IX-a
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
09.12.2022 mun. Bălți, str. Pușkin,38, blocul IV
Oxana Chira
Tel.: 069055515
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
13. Dezvoltarea atitudinii pozitive, faţă de procesul de pregătire în timpul sesiunii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
09.12.2022 or. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1
Vîrlan Maria
Tel.: (+373) 22-35-84-14
Seminar, Manifestare științifică națională
Planificat
14. Economia circulară ca model de perspectivă a economiei mondiale şi oportunităţi pentru Republica Moldova. Ediţia a 3-a
Academia de Studii Economice din Moldova
09.12.2022 Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 61
Staver Liliana
Tel.: +37369274228
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
15. VIII Conferință Națională de Economie cu Participare Internațională „Probleme și provocări ale economiei regionale în contextul globalizării” 1.
Universitatea de Stat din Comrat
2.
Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
08.12.2022-09.12.2022 mun. Comrat, str. Galațiana 17
Todorici L.
Tel.: +37378888849
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
16. Mecanisme de protecție a drepturilor omului
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
07.12.2022 or.Chișinău, RM, str. Ialoveni 100
Goriuc Silvia
Tel.: 022284853
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
17. Seminar științific internațional “Provocări actuale privind formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru transferul de inovații pedagogice”
Universitatea de Stat din Tiraspol
02.12.2022-03.12.2022 Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5
Maia BOROZAN
Tel.: 060520050
Seminar, Manifestare științifică internațională
Planificat
18. Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în cadrul câmpului educațional european
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
02.12.2022 or. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1
Ciobanu Adriana
Tel.: (+373) 22-24-07-40
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
19. Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive”, ediţia a VII-a, Conferinţa ştiinţifică studenţească
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
01.12.2022 mun. Bălți, str. Pușkin,38, blocul VI, sala de festivități
Șova Tatiana
Tel.: 023152357, 079419811
Conferință, Manifestare științifică națională
Planificat
20. PROMOVAREA VALORILOR SOCIAL-ECONOMICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE. EDIȚIA V
Universitatea de Studii Europene din Moldova
01.12.2022-02.12.2022 Chișinău, Strada Ghenadie Iablocikin 2/1
Șargu Lilia, Decan Facultatea Științe economice
Tel.: +37368132020
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
1 - 20 of 327