Evenimente științifice: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi

Disponibile online pe canalele Youtube:
evenimente total
simpozioane internaționale
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
simpozioane naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Perioada
Resetează
1.
29-30 Noi 2024
Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
Planificat
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Planificat
Organizat
Raportat
Înregistrat video
Indexat în IBN
Validat
3 ore 2 min.
12.
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Manifestare științifică cu participare internațională
03-04 Iun 2022
Iași, Facultatea de Geografie şi Geologie - Iaşi România, 700505-RO, Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20A
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Validat
(Categorie: Manifestare științifică cu participare internațională)
13.
08-09 Apr 2022
Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 59
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Validat