Disponibile online pe canalele Youtube:
evenimente total
simpozioane internaționale
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
simpozioane naționale
Perioada
Resetează
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Planificat
Organizat
Raportat
Înregistrat video
Indexat în IBN
Validat
3 ore 2 min.
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Validat
5.
08-09 Apr 2022
Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 59
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Validat
6.
Simpozion,
Manifestare științifică internațională
Manifestare științifică cu participare internațională
04-05 Mar 2022
Chișinău, Strada Ghenadie Iablocikin 2/1
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Validat
(Categorie: Manifestare științifică cu participare internațională)