Registrul evenimentelor științifice planificate/organizate/recunoscute de ANACEC în anul
evenimente total
3 ore 0 min.
înregistrări video diseminate pe 1 canele Youtube unice
congrese internaționale
congrese cu participare internațională
simpozioane internaționale
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
congrese naționale
conferințe naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Actualizat:
23-02-2024
Accesat:
24-02-2024
Nr. Denumirea evenimentului Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării Informație de contact Tip, categorie Materiale publicate/
indexate în IBN
Program/
Video
Statut
1. Conferinţa ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului 12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Macovetchi Carolina
Tel.: (+373) 69347006
Conferință,
Manifestare științifică națională
2. Masă rotundă națională cu participare internațională 12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Bogatu Eugenia
Tel.: (+373) 78681179
Masă rotundă,
Manifestare științifică cu participare internațională
3. Realități și perspective ale cercetării științifice din RM 12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Slusarenco Svetlana
Tel.: (+373) 69143020
Conferință,
Manifestare științifică națională
4. Statul de drept și reziliența economică în contextul aderării RM la UE 12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Slusarenco Svetlana
Tel.: (+373) 69143020
Conferință,
Manifestare științifică cu participare internațională
5. Statul, securitatea si drepturile omului in era digitală 12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
1. Creciun Natalia
Tel.: (+373) 79420007
2. Ciobanu Rodica
Tel.: (+373) 69387887
Conferință,
Manifestare științifică internațională
6. Sesiunea științifică anuală a Institutului de Istorie organizată în parteneriat cu alte instituții de cercetare 21.12.2024 Mun. Chișinău, str. Academiei 3/2
1. Cojocaru Gheorghe
Tel.: -
2. Corlăteanu Silvia
Tel.: (+373) 78922462
Sesiunie,
Manifestare științifică națională
7. Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 06.12.2024-07.12.2024 Chișinău, Strada Ghenadie Iablocikin 2/1
ȘARGU Lilia, Decan facultatea științe economice
Tel.: +37368132020
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
8. Seminar științific „Schimbările climatice și sănătatea solului” 06.12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Jigău Gheorghe
Tel.: -
Conferință,
Manifestare științifică națională
9. Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, ediția a XI-a 06.12.2024 Bălți, Moldova, str. Pușkin, 38, blocul 4
Oxana Chira
Tel.: 069055515
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
10. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice. (Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms in the Process of Ensuring Public Order and Security). 05.12.2024 mun. Chişinău, Str. Sf. Vineri 7
Rusu Oleg
Tel.: +7322735875
Conferință,
Manifestare științifică națională
Planificat
11. Fenomene și tendințe contemporane în jurnalism și comunicare 05.12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Bulicanu Victoria
Tel.: (+373) 60159901
Conferință,
Manifestare științifică națională
Planificat
12. Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități: abordări multidisciplinare contemporane 1. 2. 03.12.2024-04.12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
Oceretnîi Anastasia
Tel.: (+373) 69169834
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
13. Current Affairs and Perspectives in Psychological Research 1. 2. 3. 29.11.2024-30.11.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
1. Cojocaru Natalia
Tel.: (+373) 79629943
2. Potâng Angela
Tel.: (+373) 69015319
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
14. Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept și criminologie 11.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Grama Mariana
Tel.: (+373) 69348429
Conferință,
Manifestare științifică internațională
15. Strategii de prevenire a violentei în familie 1. 2. 27.11.2024-28.11.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Lungu Valentina
Tel.: (+373) 69182020
Conferință,
Manifestare științifică cu participare internațională
16. Planificarea şi organizarea evenimentelor în mediul academic 24.11.2024 Chisinau, Chisinau, Banulescu Bodoni, 61
Maria MANCAŞ, dr., conf. univ.,
Tel.: 06900766
Seminar,
Manifestare științifică națională

Planificat
17. Școala Internațională de metodologie în științele socio-umane 1. 2. 3. 4. 21.11.2024-22.11.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Bogatu Eugenia
Tel.: (+373) 78681179
Conferință,
Manifestare științifică internațională
18. Chimie ecologică și a mediului, dedicată Zilei Internaționale a Studenților 21.11.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Gladchi Viorica
Tel.: (+373) 69643177
Conferință,
Manifestare științifică națională
19. Ana Vulpe – 70 de ani de la naștere 19.11.2024 Mun. Chișinău, str. Academiei 3/2
Corcinschi Nina
Tel.: (+373) 69323866
Conferință,
Manifestare științifică națională
20. Simpozionul International Sisteme Informaționale Geografice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 15.11.2024-17.11.2024 Cluj-Napoca, 5-7, strada Clinicilor 400006
1. Bilașco Ștefan
Tel.: (+40)264592214
2. Ursu Adrian
Tel.: (+40)723246639
3. Bejan Iurii
Tel.: (+373) 69586429
4. Dilan Vitalie
Tel.: (+373) 79991515
5. Bunduc Petru
Tel.: (+373)69357057
6. Craciunescu Vasile
Tel.: (+40)213183240
Simpozion,
Manifestare științifică internațională
1 - 20 of 163