Registry of planned/organized/recognized by NAQAER scientific events in
total events
51 ore 15 min.
video recordings disseminated on 7 unique Youtube channels
international congresses
congresses with international participation
international symposia
symposia with international participation
international conferences
conferences with international participation
national congresses
national symposia
national conferences
others (colocvia, sessions, seminars, round tables)
Updated:
22-06-2024
Accessed:
23-06-2024
Nr. Event name Organizers Date Place of event Contact data Type, category Proceedings published/
indexed in IBN
Program/
Video
Status
1. Masă rotundă națională cu participare internațională 12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Bogatu Eugenia
Tel.: (+373) 78681179
Masă rotundă,
Manifestare științifică cu participare internațională
2. Realități și perspective ale cercetării științifice din RM 12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Slusarenco Svetlana
Tel.: (+373) 69143020
Conferință,
Manifestare științifică națională
3. Statul de drept și reziliența economică în contextul aderării RM la UE 12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Slusarenco Svetlana
Tel.: (+373) 69143020
Conferință,
Manifestare științifică cu participare internațională
4. Statul, securitatea si drepturile omului in era digitală 12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
1. Creciun Natalia
Tel.: (+373) 79420007
2. Ciobanu Rodica
Tel.: (+373) 69387887
Conferință,
Manifestare științifică internațională
5. Conferinţa ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului 12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Macovetchi Carolina
Tel.: (+373) 69347006
Conferință,
Manifestare științifică națională
6. Sesiunea științifică anuală a Institutului de Istorie organizată în parteneriat cu alte instituții de cercetare 21.12.2024 Mun. Chișinău, str. Academiei 3/2
1. Cojocaru Gheorghe
Tel.: -
2. Corlăteanu Silvia
Tel.: (+373) 78922462
Sesiunie,
Manifestare științifică națională
7. Numismatul Abram A. Nudelman: 100 de ani de la naștere 18.12.2024 Chișnău, str. 31 August 1989, nr. 121A
dr. hab. Gheorghe Postică
Tel.: 068896767
Masă rotundă,
Manifestare științifică națională
8. Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației 18.12.2024 Cahul, Piața Independenței 1
Grosu Liliana
Tel.: +37369455493
Conferință,
Manifestare științifică națională
9. Inovația: factor al dezvoltării social-economice 12.12.2024 Cahul, Piața Independenței 1
Ceclu Liliana
Tel.: +37379969730
Conferință,
Manifestare științifică națională
10. Seminar științific „Schimbările climatice și sănătatea solului” 06.12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Jigău Gheorghe
Tel.: -
Conferință,
Manifestare științifică națională
11. Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 06.12.2024-07.12.2024 Chișinău, Strada Ghenadie Iablocikin 2/1
ȘARGU Lilia, Decan facultatea științe economice
Tel.: +37368132020
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
12. Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ 06.12.2024 Cahul, Piața Independenței 1
Jitariuc Vitalie
Tel.: +37362033033
Conferință,
Manifestare științifică națională
13. Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, ediția a XI-a 06.12.2024 Bălți, Moldova, str. Pușkin, 38, blocul 4
Oxana Chira
Tel.: 069055515
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
14. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice. (Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms in the Process of Ensuring Public Order and Security). 05.12.2024 mun. Chişinău, Str. Sf. Vineri 7
Rusu Oleg
Tel.: +7322735875
Conferință,
Manifestare științifică națională
Planificat
15. Fenomene și tendințe contemporane în jurnalism și comunicare 05.12.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Bulicanu Victoria
Tel.: (+373) 60159901
Conferință,
Manifestare științifică națională
Planificat
16. Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități: abordări multidisciplinare contemporane 1. 2. 03.12.2024-04.12.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
Oceretnîi Anastasia
Tel.: (+373) 69169834
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
17. Current Affairs and Perspectives in Psychological Research 1. 2. 3. 29.11.2024-30.11.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 65, USM, blocul 3
1. Cojocaru Natalia
Tel.: (+373) 79629943
2. Potâng Angela
Tel.: (+373) 69015319
Conferință,
Manifestare științifică internațională
Planificat
18. Malformațiile congenitale asociate la copii. Diagnostic antenatal și postnatal. Tratament medico-chirurgical. 29.11.2024 mun. Chișinău, str. Burebista nr. 93, IMSP Institutul Mamei și Copilului
Gudumac Eva
Tel.: (+373) 69128177
Conferință,
Manifestare științifică națională
19. Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept și criminologie 11.2024 Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Grama Mariana
Tel.: (+373) 69348429
Conferință,
Manifestare științifică internațională
20. Strategii de prevenire a violentei în familie 1. 2. 27.11.2024-28.11.2024 Mun. Chișinău, str. Al. Mateevici, 60
Lungu Valentina
Tel.: (+373) 69182020
Conferință,
Manifestare științifică cu participare internațională
1 - 20 of 232