Disponibile online pe canalele Youtube:
evenimente total
conferințe naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Perioada
Resetează
Planificat
Organizat
Raportat
Indexat în IBN
Planificat
Organizat
Raportat
Înregistrat video
Indexat în IBN
Validat
0 ore 2 min.