Vizualizări: 109
Înregistrat la: 05-02-2024
Denumirea evenimentului:
Abordarea predării integrate a conținuturilor lingvistice și nonlingvistice în formarea profesorilor
Categorie de personal țintă:
Domeniul:
Data:
24 Oct 2024
Locația:
Chișinău, str. Ion Creangă 1
Organizatori:
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău , Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Forma:
Mixtă
Limba oficială a evenimentului:
Engleză
Informație de contact:
Sava Anastasia , Tel: (+373) 79585168, e-mail:  [email protected]
Golubovschi Oxana , Tel: (+373) 67279155, e-mail:  [email protected]