Vizualizări: 918
Data:
03-04 Oct 2022
Locația:
Chisinau, str.Pădurii, 20
Forma:
Mixtă
Limba oficială a evenimentului:
Română
Informație de contact:
Andronic Larisa, Tel: (+373) 76000337, e-mail:  [email protected]
Cotenco Eugenia, Tel: (+373) 76000335, e-mail:  [email protected]
Data limită de prezentare a rezumatului:
15-08-2022
Programului evenimentului:
Disponibil: 03-10-2022
Descărcări: 13
Număr de participanți unici cu prezență fizică:
216
Nr. de lucrări publicate:
118
Informații post eveniment:
Înregistrarea video a evenimentului:
Canal de Youtube
4 ore 25 min
Video button
2 ore 29 min
Video button
1 ore 56 min
Culegerea de materiale:
Disponibil: 12-10-2022
Descărcări: 4
Organizat în cadrul proiectului:
  1. 20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii
  2. 20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.
  3. 20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică
  4. 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice
  5. 20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară
  6. 20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
  7. 20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată
  8. 20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor
  9. 20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive
Fișa de evidență a evenimentului științific: