Despre platformă

Platforma online “Evenimente științifice în Republica Moldova”  este o resursă informațională publică, creată în scopul asigurării accesului la informații veridice și complete privind evenimentele/ manifestările* științifice desfășurate în țară.  

*Notă: Pe această platformă cuvintele „evenimente” și „manifestări” sunt utilizate cu același sens și includ tipurile de activități prevăzute în Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 5 din 28.01.2022).

Obiectivul principal al platformei este înregistrarea, monitorizarea, evaluarea și clasificarea evenimentelor științifice organizate în Republica Moldova de instituțiile de cercetare și de învățământ superior, precum și de asociațiile profesionale ale reprezentanților domeniilor cercetării și inovării.

Platforma reprezintă instrumentul-cheie pentru:

 1. facilitarea accesului la informații privind evenimentele științifice pentru toți cei interesați;
   
 2. creșterea vizibilității evenimentelor științifice organizate în țară;
   
 3. facilitarea procedurilor de înregistrare, evidență și raportare a evenimentelor științifice, de către organizatorii acestora;
   
 4. facilitarea procedurilor de monitorizare, evaluare online și clasificare a evenimentelor, de către factorii de decizie relevanți (ANACEC - Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare);
   
 5. asigurarea sistematizării și prezervării informațiilor despre evenimente științifice.

Conform Regulamentului cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice, în baza informației înregistrate, platforma afișează în timp real Registrul manifestărilor ştiinţifice planificate și ulterior, după validarea și evaluarea informației prezentate, anual este generat Registrul manifestărilor ştiinţifice recunoscute de către ANACEC.  

În procesele de evaluare/ atestare/ acreditare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, și personalului științific și științifico-didactic sunt luate în considerare doar evenimentele științifice incluse în Registrul manifestărilor ştiinţifice recunoscute de către ANACEC

Platforma online “Evenimente științifice în Republica Moldova” a fost elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, la solicitarea și cu implicarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în cadrul proiectului 21.70105.39ȘD, finanțat  de  Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare.