Registrul evenimentelor științifice planificate/organizate/recunoscute de ANACEC în anul
evenimente total
21 ore 18 min.
înregistrări video
simpozioane internaționale
conferințe internaționale
conferințe cu participare internațională
simpozioane naționale
altele (colocvii, sesiuni, seminare, mese rotunde)
Actualizat:
24-09-2023
Accesat:
25-09-2023
Nr. Denumirea evenimentului Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării Informație de contact Tip, categorie Materiale publicate/
indexate în IBN
Program/
Video
Statut
1. Competitivitate și dezvoltare sustenabilă 1. 2. 3. 02.11.2023-03.11.2023 Chișinău, bd. Dacia, 41, bl.10, sala 10-309
1. Țurcan Iuliu
Tel.: 022 77 45 14
2. Ciloci Rafael
Tel.: 022 77 45 22
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
2. Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară 19.10.2023-20.10.2023 Chișinău, str. Studenților 9/9, blocul 5
1. Sturza Rodica
Tel.: +373 22 50-99-61
2. 373 22 50-99-61
Tel.: +373 22 50-99-61
Seminar, Manifestare științifică națională
Planificat
3. Conferința Internaţională de Sisteme Electromecanice și Energetice (SIELMEN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12.10.2023-13.10.2023 Chișinău, bd.Ștefan cel Mare nr.168
1. Nuca Ilie
Tel.: +373 22 23 76 19
2. Guțu-Chetrușca Corina
Tel.: +373 22 237-617
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
4. Innovative Manufacturing Engineering and Energy (IMANEE 2023) 1. 2. 12.10.2023-14.10.2023 Chișinău, str. Studenților 9/8, bloc de studii nr. 6
1. Mazuru Sergiu
Tel.: 079004641
2. Bodnariuc Ion
Tel.: 067468545
3. Malcoci Iulian
Tel.: 069729957
4. Margareta Coteață
Tel.: +40752141598
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
5. Simpozion Științific Internațional „Tendințe Moderne în Învățământul Superior Agricol” 05.10.2023-07.10.2023 Chișinău, Campusul Mircești al UTM
Popa Sergiu
Tel.: +373-22-31-23-01
Simpozion, Manifestare științifică națională
Planificat
6. Conferința Internațională în Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală 1. 2. 3. 20.09.2023-23.09.2023 Chișinău, str. Zimbrului 10, Chisinau
Victor Șontea
Tel.: 79460338
Conferință, Manifestare științifică internațională Video button
Video button
Video button
Video button
Video button
Video button
Video button
Video button
Video button
Planificat
Înregistrat
video

7. CASEE Conference, "Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development" 28.06.2023-30.06.2023 Chișinău, str. Mircești, 44
Elena Scripnic
Tel.: +37369909798
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
8. Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice și juridice 22.06.2023 Chișinău, bd. Dacia 41, bloc 10
Albu Svetlana
Tel.: +373 22 77-34-88
Seminar, Manifestare științifică națională
Planificat
9. Valorificarea Beta-galicanilor în calitate de agenți multifuncţionali 1. 2. 3. 25.05.2023 Chișinău, str. Studenţilor 9/9, blocul 5 de studii al UTM
Chirsanova, Aurica
Tel.: +37379770751
Masă rotundă, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
10. Conferință Internațională „Tradiții. Tehnologii. Simboluri” 25.05.2023-26.05.2023 s. Căpriana, r-l Strășeni, str. Livezilor, 6
Cazac Viorica
Tel.: 079692571
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
11. Antibioticorezistența amenințare globală la sănătatea publică 1. 2. 3. 4. 5. 18.05.2023 Chișinău, str. Mircești, 52
Starciuc Nicolae dr. hab., prof.univ.
Tel.: 068726367
Masă rotundă, Manifestare științifică națională
Planificat
12. Conferința Științifică Internațională „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din perspectiva Eticii Globale” 1. 2. 3. 12.05.2023 Chișinău, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3, sala 208
1. Lozovanu Ecaterina, dr., conf. univ.
Tel.: (+373) 22 509902
2. Barcari Dina, lec. univ.
Tel.: 076741104
Conferință, Manifestare științifică internațională
Planificat
13. Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor, doctoranzilor 05.04.2023-07.04.2023 Chișinău, Bd. Stefan cel Mare, 168
Rodica Cujba
Tel.: 022-23-53-05
Conferință, Manifestare științifică cu participare internațională
Planificat
Organizat
14. Simpozionul Internațional “Creativitate. Tehnologie. Marketing” 30.03.2023-31.03.2023 Chișinău, str. Studenților, 9/8 blocul de studii 6, auditoriu 6-2 (Ședința plenară), str. Sergiu Radauțanu 4, blocul de studii 11
1. Tronciu Sergiu
Tel.: (+373) 22 323971
2. Scripcenco Angela
Tel.: (+373) 22 323971
Simpozion, Manifestare științifică internațională
Planificat